powrót na stronę graficzną
BIP Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
skocz do góry skocz do góry skocz do góry

Komunikat drukuj

linia

Odwołanie XX sesji Rady Powiatu Jarosławskigo zwołanej na 30.03.2020r.

 

Decyzją Starosty Jarosławskigo począwszy od piątku 3 kwietnia br. do odwołania, zawieszeniu ulegają piątkowe dyżury pracowników urzędu (do godz. 16.00)

W piątki urząd pracuje jak w pozostałe dni tygodnia tj. w godzinach 7.00-15.00

 

Od 17 marca 2020 r., do odwołania Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
nie przyjmuje klientów/petentów!


Decyzja Starosty Jarosławskiego na podstawie § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.).

Starosta Jarosławski, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, dotyczącą zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, informuje, że Starostwo Powiatowe w Jarosławiu oraz jednostki oraz najemcy znajdujący się w budynku starostwa, NIE BĘDĄ PRZYJMOWAŁY KLIENTÓW/PETENTÓW, począwszy od 17 marca 2020 r. do odwołania. Decyzja wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z urzędu i urzędników oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne.

Klienci/petenci urzędu mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem drogi telefonicznej, przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną oraz z wykorzystaniem platformy ePUAP.

Bardzo przepraszamy za powstałe niedogodności, które wynikają ze stanu wyższej konieczności. Niezwłocznie po ustąpieniu zagrożenia Starostwo Powiatowe powróci do normalnego trybu pracy. Jednocześnie prosimy o pilne śledzenie komunikatów, bo sytuacja może ulec zmianie.

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW W TRAKCIE WPROWADZONYCH ZMIAN

Kancelaria – 16 624 62 00

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 16 624 62 34

Wydział Komunikacji – 16 624 62 15

Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji  - 16 624 62 58 

Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości – 16 624 62 59

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 16 624 62 82

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 16 624 62 61

Referat Środowiska i Rolnictwa – 16 624 62 45

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (PCPR) – 16 624 62 85

Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności -  16 624 62 76

Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu (PZD) -  16 621 64 49

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) - wypisy, mapy - 16 624 62 41

Numery kontaktowe telefonów do komórek organizacyjnych urzędu:
https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1511

Opisy procedur-karty usług
https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1531

Formularze do pobrania, wypełnienia i wydruku
https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1537

 

UWAGA - komunikat w sprawie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej -kliknij

 

Konta bankowe:
Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 - opłaty komunikacyjne

Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
70 1500 1634 1216 3002 8405 0000 - opłaty za dzierżawy i użytkowanie wieczyste

Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
44 1090 2590 0000 0001 3031 1333 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, płatność za wypisy

 

UWAGA: opłaty skarbowe (od pozwoleń, zaświadczeń, upoważnień, pełnomocnictw itp.) należy wpłacać tylko na konto    Urzędu Miasta Jarosławia:
BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU  10 1240 1792 1111 0010 8805 4491

Prosimy nie wpłacać opłat skarbowych na konta Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
INFORMACJE O ARTYKULE

Wytworzył(a): Administrator
Opublikował(a)(a): Barbara Wawro (25.03.2020 08:30)
Ostatnia modyfikacja: Barbara Wawro (31.03.2020 14:28)
Liczba wyświetleń: 4161

ARTYKUŁY ARCHIWALNE

Lp. Data modyfikacji Zredagował
1 30.03.2020 09:45 Barbara Wawro
2 27.03.2020 09:15 Barbara Wawro
3 27.03.2020 09:15 Barbara Wawro
4 27.03.2020 09:13 Barbara Wawro
5 27.03.2020 09:12 Barbara Wawro
6 25.03.2020 08:30 Barbara Wawro