powrót na stronę graficzną
BIP Starostwo Powiatowe w Jarosławiu
skocz do góry skocz do góry skocz do góry

Kumunikat o pracy urzędu w związku z COVID-19 drukuj

linia

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu  - po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym – będzie możliwość załatwiania spraw urzędowych przez Klientów/Petentów bezpośrednio w budynku (wejście "B").
 

Aby skorzystać z ubsługi w urzędzie należy:

 1. Telefonicznie skontaktować się z wydziałem merytorycznym, w którym chcą Państwo załatwić sprawę w celu ustalenia terminu wizyty (dzień, godzina)  i innych szczegółów.
 2. Zgłosić się do urzędu w wyznaczonym terminie.

  W razie niezgłoszenia się w określonym terminie Klient/Petent będzie musiał umówić się ponownie.

W przypadku spraw związanych z Wydziałem Komunikacji,


dodatkowo istnieje możliwość weryfikacji dokumentów, codziennie od 7.30 do 12.30, holl od strony wejścia B (również należy rejestrować się telefonicznie - 16 624 62 30).

Podczas wizyty w urzędzie prosimy o zachowanie wymaganych środków ostrożności sanitarnej:

 1. Bezwzględnie przestrzegać zasad zakrywania ust i nosa, używać jednorazowych rękawiczek
 2. Po wejściu do budynku zdezynfekować  dłonie -  pojemnik z płynem do dezynfekcji znajduję wewnątrz budynku w pobliżu wejścia.

 

Prosimy również o dostosowywanie się – w interesie własnym oraz pracowników starostwa – do ogólnych zaleceń z zakresu bezpieczeństwa sanitarnego.

Klienci/petenci mogą również załatwiać sprawy:

 • przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną na adres: ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,
 • wrzucając dokumenty do wystawionej przed budynkiem/wejście "A" skrzynki, od poniedziałku do piątku, 7.00 - 14.00,
 • pocztą elektroniczną (e-mailem),

oraz z wykorzystaniem internetowej platformy ePUAP zobacz jak skorzystać INSTRUKCJA

W razie pytań, niejasności, wątpliwości, bądź potrzeby konsultacji, prosimy o kontakt pod podanymi niżej numerami telefonów:

NAJWAŻNIEJSZE NUMERY TELEFONÓW

Kancelaria – 16 624 62 00

 • Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – 16 624 62 34
 • Wydział Komunikacji:

16 624 62 30 (rejestracja pojazdów),
16 624 62 37 (prawa jazdy).

 • Wydział Architektury, Budownictwa i Inwestycji  - 16 624 62 58 
 • Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości - 16 624 62 59
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - 16 624 62 17, 16 624 62 80
 • Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 16 624 62 61
 • Referat Środowiska i Rolnictwa – 16 624 62 45
 • Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu (PCPR) – 16 624 62 85
 • Powiatowy Zespół  ds. Orzekania o Niepełnosprawności -  16 624 62 76
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu (PZD) -  16 621 64 49
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK) - wypisy, mapy - 16 624 62 41

WSZYSTKIE numery oraz adresy mailowe dostępne są na stronie https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1511

Przydatne FORMULARZE do pobrania, wypełnienia i wydruku (po kliknięciu w nazwę interesującego nas wydziału): https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1537

Opisy PROCEDUR dostępne są na stronie https://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/1531

Konta bankowe:
Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
77 1500 1634 1216 3002 8391 0000 - opłaty komunikacyjne

Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
70 1500 1634 1216 3002 8405 0000 - opłaty za dzierżawy i użytkowanie wieczyste

Santander Bank Polska S.A.  1 Oddział w Jarosławiu
44 1090 2590 0000 0001 3031 1333 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, płatność za wypisy

Opłaty skarbowe (od pozwoleń, zaświadczeń, upoważnień, pełnomocnictw itp.) należy wpłacać tylko na konto Urzędu Miasta Jarosławia: BANK PEKAO I ODDZIAŁ W JAROSŁAWIU 10 1240 1792 1111 0010 8805 4491 Prosimy nie wpłacać opłat skarbowych na konta Starostwa Powiatowego w Jarosławiu lub Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Bardzo przepraszamy za powstałe niedogodności, które wynikają ze stanu wyższej konieczności. Jednocześnie na stronie internetowej na bieżąco aktualizujemy informacje dotyczące obsługi klientów/petentów.

Decyzja Starosty Jarosławskiego na podstawie § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.).

Decyzja wynika z odpowiedzialności za zdrowie osób korzystających z urzędu i pracowników urzędu oraz konieczności podejmowania profilaktycznych działań eliminujących zagrożenie epidemiologiczne.
INFORMACJE O ARTYKULE

Wytworzył(a): Administrator
Opublikował(a)(a): Barbara Wawro (25.05.2020 08:12)
Ostatnia modyfikacja: Barbara Wawro (25.05.2020 08:26)
Liczba wyświetleń: 6964

ARTYKUŁY ARCHIWALNE

Lp. Data modyfikacji Zredagował
1 25.05.2020 08:17 Barbara Wawro
2 25.05.2020 08:14 Barbara Wawro
3 25.05.2020 08:12 Barbara Wawro